JUNIOR DIGITAL CONSULTANT

 

 

 

Voorstelling van de onderneming

 

Get More is een digitaal consultancybedrijf dat zich positioneert in de verschillende stadia van het digitale parcours dat een consument aflegt vanuit het standpunt van de onderneming:

 

ATTRACT – CONVERT – RETAIN – CONVERSE – DELIGHT

 

 • ATTRACT (aantrekken): welke aankoopkanalen activeren afhankelijk van de doelstellingen van onze klanten?

 • CONVERT (omzetten): hoe de omzettingsgraad maximaliseren?

 • RETAIN (binden): welk beleid van klantenbinding dienen we te voeren?

 • CONVERSE (communiceren): alleen via de sociale media? Wat is de relevantie van een blog?

 • DELIGHT (verrukken): is het mogelijk het niet langer over klanten maar over fans en ambassadeurs te spreken?

 

We stellen onze competenties ten dienste van ondernemingen die actief zijn in zowel B2C als B2B. We streven naar een mooi evenwicht tussen “grote namen”, goed verankerde kmo’s en start-ups of projecten in de opstartfase.

 

Ook de verscheidenheid van de activiteitssectoren van onze klanten is een aandachtspunt.

 

We selecteren de projecten die ons boeien en die volgens ons verrijkend kunnen zijn voor beide partijen. We hechten veel belang aan eerlijke uitwisselingen en wederzijds respect.

 

Onze waarden:

 

COMMITMENT – DIALOGUE – PASSION – POSITIVISM – CURIOSITY

 

 

Functiebeschrijving, rol en verantwoordelijkheden

 

Als Junior Digital Consultant maak je deel uit van de pool “Analytics & SEM”. Je werkt voor een of meerdere klanten en gaat eventueel deel uitmaken van zijn (hun) team (aanwezigheid ter plaatse). Op basis van een duidelijk afgebakende problematiek identificeer je de actieterreinen en mogelijkheden voor verbetering. Je brengt regelmatig verslag uit over je resultaten en weet initiatieven te nemen wanneer dat moet. Je stelt de verschillende alternatieven voor waaruit de klant kan kiezen en weet je zienswijze op assertieve wijze te beargumenteren.

 

Je wordt in het kader van je opdracht bijgestaan door een mentor van Get More Management die tot je beschikking staat om al je technische en vakgerelateerde vragen te beantwoorden. Eenmaal per week vindt er op kantoor een debriefing plaats.

 

Je hebt ten minste een bachelordiploma, bij voorkeur met bagage in marketing/communicatie. Cijfers schrikken je niet af en je bent bekwaam om tendensen te interpreteren: op basis van een rapport formuleer je aanbevelingen en/of actiegebieden. Voor zover je al beroepservaring hebt opgedaan, mag die niet meer dan 3 jaar hebben geduurd.

 

Je bent bereid een volledig programma van online-opleiding te volgen na afloop waarvan je een attest krijgt.

 

Competenties

 

Nog meer dan naar technische competenties zijn we op zoek naar iemand met een grote passie voor alles wat met het internet te maken heeft en die bijzonder leergierig is. Iemand die niet bang is zichzelf in vraag te stellen en die intellectueel nieuwsgierig is.

 

 • Hard skills

 

 • Basiskennis van Google Analytics – een certificatie is een troef

 • Basiskennis van Google Adwords – een certificatie is een troef

 • Basiskennis van SEO

 • Kennis van een tool voor emailing is een troef

 • Kennis van een tool voor campaign management is een troef

 • Beheersing van de Office-tools

 • Talen

  • Native speaker van een van beide landstalen

  • Beheersing van gesproken en geschreven Engels in een beroepscontext

  • De beheersing van de tweede landstaal is een grote troef

 

 • Soft skills

 

 • Ondernemer

 • Pragmatisch – hands-on – “beide voeten op de grond, niet te beroerd om zijn handen vuil te maken”

 • Voluntaristisch

 • Luistervaardigheid en empathie

 • Nieuwsgierig, bereid en bekwaam om te leren

 • Aanpassingsvermogen

 

Ons aanbod

 

Een volledig loonpakket dat evolueert afhankelijk van je competenties en je resultaten: brutoloon plus maaltijdcheques, gsm, laptop en winstdeelname. Na een periode van 6 maanden wordt een bedrijfswagen ter beschikking gesteld.

 

Een werkomgeving van een dynamische “start-up” met een vlotte en doorzichtige communicatiestroom. Echte verantwoordelijkheden door rechtstreeks te werken voor klanten / bij de klant, onafhankelijk.

 

Een organisatie in volle groei met mogelijkheden van horizontale (andere vakgebieden binnen het bedrijf) of verticale evolutie (teamleider).

 

Een organisatie waar permanente vorming centraal staat, door toegang te bieden tot geavanceerde online opleidingen. Een systeem van mentoring om de professionele ervaring te delen en de mogelijkheid te bieden om te groeien.

 

Contact

 

Vincent NANNI

info(@)get-more.be